Printēt uzlīmi

Inventāra numurs: 12380597
Nosaukums: Datorsist.ar programm.ProLine D Intel Core i3 DI3V1-G16
Materiāli atbildīgā persona: Arvis Soldāns
Atrodas:
Piezīmes: